Zichtlijnen van het LEF

Hoe kunnen we samen het verschil maken in het LEF en wat is er dan voor nodig in de verbinding van de strategische agenda’s met elkaar? Deze vraag stond centraal in de zoektocht naar het optimaal benutten van de verschillende perspectieven van de partners.
Deze zoektocht heeft geresulteerd in 5 zichtlijnen waarlangs we in het LEF programmeren, samen onderzoeken, samen innoveren en samenwerken:

1. Anders organiseren
2. Onderwijs carrière
3. Onderwijs ondernemerschap
4. Talentontwikkeling
5. Open space