Zichtlijnen van het LEF

Samen met het hele Leidse onderwijsveld willen we echt een impact aanjagen vanuit het LEF. Hiervoor benutten we actief de diverse perspectieven en vraagstukken van onze partners door samen met hen te programmeren, onderzoeken en innoveren.

Onze vijf zichtlijnen sturen niet alleen onze werkwijze, maar verbinden ook de strategische agenda’s naadloos aan elkaar. Dit zijn:

Hoe kan je onderwijs anders organiseren, onderwijsvormen en onderwijsprocessen anders vormgeven? Om bijvoorbeeld het lerarentekort te verminderen, de werkdruk te verlichten, de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren of om samenwerking en intervisie tussen je team te versterken. Open en vanuit nieuwsgierigheid kijken we naar: Wat is er al? Wat kan er nog? Hoe kunnen we dit samen waarmaken? Wat is de eerste stap?

Binnen het LEF staat jouw onderwijs carrière centraal, met een focus op Leven Lang Ontwikkelen. De nadruk ligt op het vergroten van werkgeluk door voortdurende professionalisering, van student tot pensionado. Het LEF bevordert een cultuur van boeien, binden en behouden, waarin docenten gestimuleerd worden in hun persoonlijke en professionele groei. Niet alleen binnen de eigen schoolomgeving, maar ook daarbuiten. Een bloeiende onderwijsgemeenschap ontstaat zo, met een blijvende passie voor het onderwijs gedurende de gehele loopbaan.

Onderwijsondernemerschap omvat zowel ondernemers in het onderwijs als een ondernemende houding binnen het onderwijs. Het gaat erom dat ondernemers zich willen inzetten voor verbeteringen in het onderwijs. Als docent is het waardevol bewust te worden van je ondernemersvaardigheden om zo bij te dragen aan vooruitgang in het onderwijs. LEF fungeert als een broedplaats voor onderwijsinnovatie, waar docenten de ruimte krijgen om hun ondernemende ideeën te verkennen en te realiseren.

Vanuit de zichtlijn talentontwikkeling zetten we ons in voor de vraag hoe iedereen in het onderwijs zijn of haar talenten kan ontplooien. Onze aandacht richt zich momenteel op kinderen die, om diverse redenen, niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en daardoor niet hun talenten kunnen ontwikkelen. Er staan vraagstukken rondom onderwijs en zorg centraal, waarbij ook hoogbegaafdheid wordt meegenomen. Bovendien organiseren we talentinspiratiemiddagen voor onderwijsprofessionals, waar kennis wordt gedeeld over inhoudelijke thema’s rondom talentontwikkeling. Ook dragen we bij aan projecten rondom talentontwikkeling in de regio, faciliteren we bijeenkomsten in het LEF en leggen we verbindingen in het netwerk waar nodig en mogelijk.

Binnen het LEF is elke onderwijsprofessional welkom: ongeacht je rol of ervaring binnen het onderwijs. Vanuit dit idee van gastvrijheid, biedt onze zichtlijn ‘open space’ ruimte voor nieuwe ideeën en kansen. Ontstaat er iets in jouw school of organisatie wat niet direct binnen de bestaande zichtlijnen past? Dan geven we vraagstukken, uitdagingen of ideeën waar passie en energie op heerst graag een kans. Soms eenmalig en soms om verder te groeien en te ontwikkelen. Samen werken we aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs.

Samen vormen deze richtlijnen de ruggengraat van onze aanpak binnen het LEF, waarmee we werkelijk het verschil maken.