Ontstaan van het LEF

Hoe is het LEF ontstaan?

Het LEF is gestart met een gezamenlijk verlangen om leraren van de toekomst op te leiden. Het is belangrijk om een plek in te richten waar onderzoek en innovatie van het onderwijs volle aandacht krijgt. Alle mensen in de sector educatie verdienen een innovatieve plek waar je geïnspireerd en verbonden raakt met onderwijsontwikkeling.
In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met een aantal partners in verschillende creatieve sessies. In deze sessies hebben we verlangens met elkaar gedeeld en kansen voor een mogelijke samenwerking geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een eerste aanzet van de zogenoemde backbone van het LEF, waarin we onze diepere ambities en strategie hebben geformuleerd.
In 2019 kregen we een ruimte in een schoolgebouw. Sindsdien delen educatieprofessionals uit voorschoolse educatie, po, vo, mbo, hbo en wo samen met ondernemers, gemeente en musea hun kennis op kernactiviteiten als: voorschoolse educatie, onderwijs verzorgen, leraren opleiden, innoveren, praktijkonderzoek doen en leiding geven. Het LEF is een plek geworden om na te denken, stil te staan in de dagelijkse hectiek die onderwijs anno nu is, al dan niet versterkt door oplopende lerarentekorten.

Waar staat het LEF nu?

Inmiddels zijn we een aantal succesvolle jaren verder. In onderstaande animaties laten we graag zien wie we zijn, wat we doen en bovenal: hoe we de verschillende perspectieven van educatieprofessionals gebruiken om samen het verschil te maken en gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Met LEF en liefde voor onderwijs!

Didactief special lees op pagina 3 het voorwoord door Robert Viëtor en Sanne van der Linden. Klik op bovenstaande plaatje om te lezen.