Tools voor online overleg

2KnowHow: ‘Sinds begin deze week werken we massaal vanuit huis. We letten op onze eigen en elkaars gezondheid, proberen het onderwijs en werk zo veel mogelijk door te laten gaan en zoeken naar nieuwe structuren en een nieuw dagritme. De situatie waarin we verkeren doet een enorm beroep op onze onderlinge samenwerking en creativiteit. Maar hoe doe je dat in een situatie waarin iedereen op afstand werkt?

  • Hoe houden we contact nu we allemaal vanuit huis werken?
  • Ons overleg is normaal al niet efficiënt, hoe gaat dat met 15 man online?
  • En hoe pak ik dit als voorzitter goed aan?’

Het LEF werkt samen met 2KnowHow en graag delen we met jullie 10 werkvormen voor online overleggen.