On(der)wijs Bedankt Festival

We hebben veel waardering voor het onderwijs die in deze tijden het niet weten omarmt en kijkt naar kansen om het onderwijs anders te organiseren. Daarom organiseren wij, ook als afsluiter van dit studiejaar, het ‘On(der)wijs bedankt festival op woensdag 1 juli van 16.00-18.30 uur. Een deel van de programmering van het ‘anders organiseren festival’ zal dan plaats vinden en uiteraard een fijne zomerse BBQ. We gaan dit idee nader uitwerken met het programmateam. Reserveer vast in je agenda.