Leidse onderwijs werkt samen aan nog meer kwaliteit!

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs): “Leiden is een echte kennis- en onderwijsstad. Hier vind je alle vormen van onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Daarnaast biedt de stad met zoveel historie én met dertien musea ook nog eens een rijke leeromgeving. Het is allemaal voorhanden om onze kinderen en jongeren het beste onderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen gemeente, scholen en andere onderwijsinstellingen is hierin een belangrijke sleutel.”

 

Zeven thema’s

Het Leidse onderwijs gaat aan de hand van zeven thema’s samenwerken: Leiden aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad, Internationale Kennisstad = Internationale stad, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Onderwijs en Jeugdhulp, Gelijke Kansen, Gezondheid en Bewegen en Duurzame Onderwijshuisvesting. Dirkse: “De zeven thema’s zijn concreet uitgewerkt, zodat het niet bij ambities en praten blijft, maar we samen doelgericht aan de slag gaan. Zo bieden we samen inspirerend onderwijs voor onze kinderen en onze jongeren nu en in de toekomst.”

 

LEF

De Leidse Educatieve Agenda is ondertekend door alle onderwijspartijen in Leiden, waaronder de gemeente Leiden, bestuursbureaus en/of samenwerkingsverbanden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in Leiden.

De ondertekening van de Leidse Educatieve Agenda vond plaats tijdens de opening van het LEF op het LEF festival.

 

Bij deze de volledige tekst van de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023.

 

Onderstaande organisaties hebben de Leidse Educatieve Agenda opgesteld:

 • Stichting Vrije Scholen Rijnstreek
 • E.L.S. Eerste Leidse Schoolvereniging
 • Haanstra Basisschool
 • Er-Risèlèh
 • PROO Leiden
 • OBSG
 • De Vlieger
 • Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
 • Scholengroep Leonardo Da Vinci
 • Interconfessionele Scholengemeenschap VLC
 • SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden)
 • Driestar College
 • Stedelijk Gymnasium
 • Resonans
 • Leo Kanner Onderwijsgroep
 • Koninklijke Auris Groep
 • Passend Primair Onderwijs (regio Leiden)
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801
 • Gemeente Leiden

Fotografie: Frank Hoyinck