Infographic en onderzoeksrapport ‘De brede inzetbaarheid van Academische leerkachten’

Woensdag 2 februari presenteerde Yvonne van Kasteren (PROO) en Roswitha de Boer (SCOL) de resultaten van hun onderzoek ‘De brede inzet van academische leerkrachten’. Met behulp van de Leidse Onderwijs Innovatie Subsidie hebben zij van een idee een concreet project gemaakt. En zo voor zichzelf een hybride baan gecreëerd.

Academische leerkrachten hebben behoefte  aan het breder inzetten van hun academische vaardigheden en het blijven ontwikkelen van die academische vaardigheden, dit blijkt zowel uit de praktijk als uit de literatuur. Wat betreft het behoud van academische leerkrachten in het primair onderwijs, hebben Yvonne en Roswitha onderzocht wat de behoeftes van academische leerkrachten zijn op het gebied van inzet, professionalisering en kennisdeling. Hiervoor hebben zij academische leerkrachten en studenten van academische lerarenopleidingen door heel Nederland benaderd met een vragenlijst naar hun ambities en behoeftes op de drie gebieden. Daarnaast hebben zij Leidse schooldirecteuren geïnterviewd over hun visie op academische leerkrachten en de mogelijkheden die zij zien voor de inzetbaarheid van academische leerkrachten.

Aangezien er landelijk nog geen beleid is ontwikkeld om deze aspecten te bevorderen, is het van belang dat good practices worden gedeeld. De bevindingen en aanbevelingen voor het tegemoetkomen aan de behoeftes van academische leerkrachten in het basisonderwijs zijn terug te lezen in hun onderzoeksrapport. Uit deze bevindingen van het projectonderzoek is een tevens  infographic opgesteld over de brede inzet van academische leerkrachten. De ambitie is bovendien om een regionaal netwerk op te zetten voor professionalisering van academische leerkrachten en het onderling delen van kennis.