Hoe het LEF bijdraagt aan onderwijsvernieuwing

Het Leiden Education Fieldlab, zoals het LEF in niet-afgekorte vorm heet, startte in 2018. Dit op basis van de gedachte om innovatie en professionalisering binnen onderwijs op een vernieuwende manier te bevorderen. En om een versterking van onderwijs en onderzoek in Leiden te bewerkstelligen. Verschillende partners hebben zich verenigd waaronder veel scholen, van primair onderwijs tot universiteit. Ook andere partijen zoals onderwijsnetwerken, musea, bedrijven en de gemeente doen mee. Voor deze blog over het LEF en haar bijdrage aan onderwijsvernieuwing sprak ik met Anna Reints, die als programmaleider bij het initiatief betrokken is.

Achtergrond

Het LEF gaat uit van een open blik op onderwijsinnovatie, zo vertelt Anna Reints mij. Die open visie komt voort uit het idee dat iedereen die onderwijsvernieuwing wil initiëren daarvoor een podium moet krijgen. En dat in principe iedereen van onderwijsvernieuwing moet kunnen profiteren. Het LEF positioneert zich daarom als een netwerk en creatieve broedplaats waar professionals niet alleen kennis, ervaring en ideeën uitwisselen, maar daar ook actief mee aan de slag gaan. Vanaf september 2019 zal hiervoor een fysieke plek zijn in Leiden Zuid-West (Kennedylaan 1).

Aanpak

De vraag blijft hoe precies werkt. Anna Reints maakt de aanpak concreet door een voorbeeld van de programmering uit te lichten: ‘Bij het LEF organiseren we geen workshops of lezingen, maar vonkactiviteiten, bedoeld om een sectoroverstijgend onderwijsthema aan te vonken en ruimte te houden voor een creatief proces rondom dat onderwijsthema.’ Eén van de vonkactiviteiten over het beter verbinden van onderwijs en onderzoek heeft inmiddels geleid tot twee projecten en een pilot die door een deel van de deelnemers wordt uitgevoerd, met het LEF als host. Het gaat om de projecten Regionaal R&D netwerk en Donderdag Verwonderdag en een pilot Thematische Ontmoetingen, die allemaal de structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoek willen bevorderen. Naast het organiseren van vonkactiviteiten neemt het LEF deel aan een aantal bestaande onderwijsevenementen, zoals de Nacht van de Leraar en het Leids Onderwijs Festival. Daarin staan namelijk onderwijsvernieuwing en professionalisering centraal, net als bij de eigen activiteiten.

Vernieuwend sneeuwbaleffect

Heb je een onderwijsvernieuwend idee en wil je jouw idee verder brengen? Het LEF nodigt volgens Anna Reints eenieder die vanuit zijn of haar expertise iets wil bijdragen aan goed onderwijs uit om dat voor te leggen. Zo gaat het LEF graag met je in gesprek als je het lerarentekort op een bepaalde manier wilt oplossen of een interessante kijk hebt op Passend Onderwijs. Wie weet veroorzaakt jouw idee wel een vernieuwend sneeuwbaleffect in onderwijsland. Voordat je direct contact opneemt is het belangrijk om je te realiseren dat je idee onderwijsgerelateerd, actueel en sectoroverstijgend is. Een ander belangrijk criterium waar je rekening mee moet houden, is dat de activiteit die het resultaat is van jouw idee toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Het LEF gaat uit van een open blik op onderwijsinnovatie

Anna Reints

Sectoroverstijgend werken

Wellicht bekruipt je het gevoel dat het LEF zich vooral richt op enkel onderwijsprofessionals. Maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Anna Reints stelt het volgende: ‘Juist professionals met expertise uit gebieden die aan het onderwijs raken, kunnen nieuw licht werpen op het onderwijs en onderwijsvernieuwing. Sectoroverstijgend samenwerken verbetert onderwijs en realiseert onderwijsvernieuwing.’ Het onderwijs en de jeugdhulp hebben elkaar zodoende als nauw verbonden sectoren veel te bieden. Want professionals uit beide sectoren kunnen leren van elkaars expertises en kunnen elkaars aanpak versterken.

Mediator

Het LEF functioneert blijkbaar als mediator tussen professionals die door samenkomst en bundeling van krachten onderwijsvernieuwing bewerkstelligen. Niet alleen je onderwijsvernieuwende idee is daarom waardevol: je bent minstens zo welkom bij het LEF als je meer over onderwijsvernieuwing te weten wilt komen en/of geïnspireerd wil raken om met onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan. Laat jezelf ook dan verrassen door een activiteit te bezoeken over een onderwerp dat ver af ligt van waar je je normaal gesproken mee bezig houdt. Waarschijnlijk ontstaat juist uit de kennis en inspiratie die je op deze manier opdoet de beste, leukste en meest creatieve onderwijsvernieuwende oplossing.

Wat doe je met deze informatie?

Ga jij met je innovatieve idee naar het LEF? Of ben je van plan om deel te nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd? Laat het ons weten.

Deze blog is geschreven door Nelleke Bogaard, student Nederlandse taal en cultuur met een onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak Nederlands. Schrijft voor bijMEES over actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg die te maken hebben met onderwijs, beleid en onderzoek.