Hoe gaat het met landelijke netwerk onderwijshubs en broedplaatsen?

Sneak Peek de Schoolinrichter bij Lef

Het landelijke netwerk ‘met lef en liefde voor onderwijs’ is in april 2020 gestart. Na 5 online bijeenkomsten tunen we even in. Wat hebben jullie in deze 5e bijeenkomst met elkaar gedaan?

Mari Stikvoort-Bouwmans, onderwijsinnovator het LEF, neemt ons mee:

‘We hebben deze keer voor het eerst geëxperimenteerd met een intervisie ronde als onderdeel van het bijeenkomsten, wat erg goed beviel. In het kort hebben we eerst aan de hand van een object beschreven waar we nu staan als organisatie. Dat leverde veel herkenning op bij anderen in het netwerk. Daarna hebben we kort teruggekeken naar de theorie van Common Eye, de verschillende elementen die terugkomen in een goede samenwerking, waar Esther Klaster van Common Eye ons mee heeft geïntroduceerd. We hebben ook ons eigen doelen van de vorige sessie opnieuw bekeken (Mural board).

 In verschillende teams hebben we één casus besproken uit de groep waarmee we een verbeter-stap wilde zetten om een samenwerking te verbeteren.

 We sloten de bijeenkomst af met een korte inventarisatie van wat elke organisatie nodig heeft richting de toekomst. De rode draad hierin was: We zijn in beweging. Intervisie met anderen in soortgelijke verander en ontwikkeltrajecten is erg waardevol. Naast dat we zelf helderheid krijgen over ons eigen proces is het ook erg leerzaam om te horen wat anderen inhoudelijk aan het doen zijn. Zo ontstaan meer kansen om krachten te bundelen. Doel voor de komende sessie zal zijn hoe maken we de beweging duurzamer? Kunnen we de structuur eronder ontdekken en ook wat ons eigen beweging kan versterken!

Denk je nu, wij willen ook aanhaken als onderwijsbroedplaats/hub. Dat kan! Neem contact op met info@hetlef.nl.