Het taaie vraagstuk waar Şirvan onderzoek naar gaat doen is hoe we er voor zorgen dat we optimaal de verschillende perspectieven van de verkenners benutten. Hoe zorgen we ervoor dat de ontmoetingen met hen altijd relevant zijn en dat we elkaar voeden? We hebben de afgelopen jaren verschillende vormen uitgeprobeerd in het verbinden van de verkenners. Sommige waren succesvol en andere niet. We merken dat de organisatie in de tweede fase van het LEF een nieuwe vorm van verbinding vraagt. We laten onze oude vormen los en gaan op zoek naar nieuwe. Gaaf dat Şirvan met ons mee komt lopen en we haar perspectief en inzichten kunnen benutten om dit taaie vraagstuk samen aan te gaan.

Mari Bouwmans Stikvoort zal een grote rol spelen in het begeleiden van Şirvan in haar onderzoek. Şirvan stelt zich graag aan jullie voor in onderstaand bericht. Welkom Şirvan, fijn dat jij op ons pad bent gekomen.

Sanne van der Linden
Proceshouder het LEF

Beste allen,

Mijn naam is Şirvan Kopar. Naar aanleiding van een onderzoeksopdracht vanuit mijn studie ‘Master Begeleidingskunde’ hoop ik jullie binnenkort tegen te komen op het LEF.

Sinds de afgelopen 22 jaar ben ik werkzaam binnen het onderwijs waarvan de laatste 18 jaar als leidinggevende. Ik woon en werk nu sinds twee jaar met plezier in Den Haag. 

Ik hou van in ontwikkeling blijven. Afgelopen schooljaar ben ik gestart met de opleiding Master Begeleidingskunde. Na een jaar ons in onszelf en in supervisie verdiept te hebben richten we ons nu naar buiten en gaan verder met het onderzoeken van organisaties. Het laatste half jaar hierna is bedoeld voor het schrijven van een thesis. 

Ik heb Sanne van der Linden, proceshouder het LEF, tijdens een training ontmoet en over het LEF gehoord. Ik vond haar verhaal, de werkwijze van het LEF zeer intrigerend. Mijn vraag of ik bij het LEF een onderzoek kon doen is positief ontvangen. Ik ben hier erg blij mee.

Ik zal kort uitleggen hoe mijn onderzoeksproces zal verlopen: Tot eind december is mijn opdracht om te gaan ‘slenteren’. Hierbij zal ik voornamelijk de sfeer proeven en informele gesprekken met de verkenners en de LEF community willen voeren om een beeld te krijgen van de organisatie. Ik zal aansluiten bij sommige ontmoetingen en activiteiten. Twee medestudenten van mij, Els en Ayten, zullen een aantal keren met mij meeslenteren zodat we onze bevindingen naast elkaar kunnen leggen. De periode december tot maart zal het vooronderzoek plaatsvinden. De leervragen en/of thema’s die tijdens de slenterfase naar voren zijn gekomen zullen in afstemming met Sanne en Mari omgezet worden in een actiekoers waarbij eventuele interventies ingezet kunnen worden. Deze fase zal tot juni 2023 duren.

Ik heb er zin in en kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 Şirvan Kopar