A new netwerk voor onderwijshubs en broedplaatsen is born!

A new netwerk is born!

Op 19 mei hebben diverse onderwijsprofessionals uit Nederland (Alkmaar, Den-Haag, Zwolle, Leiden, Amsterdam) elkaar ontmoet tijdens de online startbijeenkomst voor onderwijshubs en broedplaatsen.

Onze intentie was om kennis  te maken met elkaar en elkaars initiatieven. Om samen onze brandende vragen te delen en te bespreken om elkaar te inspireren, motiveren en te helpen.  Ten slotte hebben we geformuleerd wat we als als netwerk met elkaar willen leren en wat dan een passend vervolg is.

Met veel energie, interesse in elkaar en goede brandende vragen hebben we elkaar al leren kennen, maar ook hebben we meer inzichten gekregen over het opstarten van een broedplaats/onderwijshub en het samenwerken met partners.

  • Hoe zet je samen een broedplaats op met verschillende partners om het onderwijs te vernieuwen?
  • Wat is de behoefte, vraag of aanleiding om de lokale broedplaats te starten?
  • Hoe kunnen we autonomie meer vormgeven?
  • Hoe kunnen we onze expertise maximaal delen?
  • Hoe kunnen we initiatieven aan elkaar verbinden?
  • Hoe stimuleren we de heen en weer beweging tussen de broedplaats en de partners?
  • Wat is onze bedoeling?
  • Wat zijn onze drijfveren?

Daarnaast deelde een van de deelnemers een mooi theoretisch kader over de sense of community index. Hoe goed zijn we bezig?

Met elkaar hebben we besloten om dit netwerk een vervolg te geven en samen op te starten. Volg op onze website onze laatste inzichten.