Praktijk en wetenschap gaan hand in hand!

Marijn Sauer, beleidsadviseur Circulaire Economie, heeft bewezen dat maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijk onderzoek hand in hand kunnen gaan! Marijn, die bij gemeente Leiden begon als beleidsondersteuner energietransitie, heeft tijdens de tweejarige master Industrial Ecology expertise opgedaan rondom circulariteit terwijl zij parttime werkzaam was bij de gemeente. Gedurende die twee jaar kon zij haar nieuw verworven kennis direct inzetten tijdens haar werkzaamheden voor de gemeente en tevens maatschappelijke vraagstukken meenemen naar de universiteit.

Haar scriptie, waarvoor zij onderzocht op welke manier we materialen die opgeslagen zitten in gebouwen slim kunnen hergebruiken t.b.v. nieuwbouw, heeft bijgedragen aan de kennis van gemeente Leiden op het gebied van circulaire bouwen. Daarnaast is haar resultaat niet onopgemerkt gebleven en heeft het geleid tot een internationale publicatie! Zij bewijst hiermee dat inspanningen voor een belangrijk vraagstuk in de (stads-)praktijk óók kunnen leiden tot een mooi wetenschappelijk resultaat!

De volgende link verwijst door naar een interview met Marijn. Ook verwijst deze link door naar haar paper! https://leidenkennisstad.nl/kennisstad/kennismaken/