Het project – Leren met de Stad

In Leren met de Stad brengen we ‘vraag en aanbod’ samen: met ‘vraag’ bedoelen we (maatschappelijke) vraagstukken in de stad, het ‘aanbod’ is de beschikbare kennis in het (hoger) onderwijs. Dit doen we door vraagstukken te koppelen – of ‘matchen’ – aan het onderwijs en vice versa.

De kennis die aanwezig is in het (hoger) onderwijs in Leiden draagt zo bij aan de ontwikkeling van de stad. We ‘Leren met de Stad’ door samen te werken en kennis – van onderwijs, maatschappelijke organisaties en bewoners – te bundelen. Zo werken we aan stadsontwikkeling én kennisontwikkeling.

Leren met de Stad gaat ook over talentontwikkeling: we mobiliseren Leids talent om te werken aan maatschappelijke vragen in de stad. Zo profiteert de stad van jonge denkers en doeners, en bieden we de studenten een rijke leeromgeving.

Hoe is Leren met de Stad ontstaan?

Leren met de Stad komt voort uit twee ontwikkelingen, een in Leiden en een op landelijk niveau. Beide programma’s zijn gericht op meer samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partijen, om zo de beschikbare kennis beter te benutten om complexe maatschappelijke problemen op te lossen.

Het programma Leiden Kennisstad van Gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en LUMC wil door meer samenwerking de positie van Leiden en de regio op het gebied van kennisontwikkeling en kenniseconomie versterken. Een van de projecten is Stad als Lab: intensievere samenwerking én kennisdeling tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Door kennis te bundelen kunnen we Leiden verbeteren en biedt de stad een rijke leeromgeving aan studenten.

In het programma City Deal Kennis Maken doen 19 steden, waaronder Leiden en Den Haag, mee. Het doel is om complexe maatschappelijk opgaven in steden beter en sneller op te lossen, door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig te betrekken. De City Deal werkt per stad, daarom hebben Leiden en Den Haag elk een eigen City Deal project. Waar nuttig wordt natuurlijk samengewerkt.

Doelstellingen Leren met de Stad

Talent ontwikkelen

Vraagstukken onderzoeken

De buurt ondersteunen

Documenteren van uitkomsten