Leren met de Stad | Op Locatie

Op 8 februari 2021 is de Leidse kenniswinkel ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ van start gegaan. De kenniswinkel, gevestigd in ‘Het Gebouw’ aan het Arubapad in Leiden Noord, is dé plek in de wijk waar studenten, wijkbewoners en professionals samenkomen om van en met elkaar te werken en te leren. Het gaat om een samenwerkingsproject van initiatiefnemers Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en de gemeente.

“Vanuit deze locatie kunnen studenten aan maatschappelijke vraagstukken werken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners.’’

Tegelijkertijd kunnen studenten in de praktijk leren van en met bewoners. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, stage, of afstudeeropdracht. Leren met de Stad | Op Locatie gaat uit van een interdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden.

‘Leren met de Stad | Op Locatie’ had de deuren graag op feestelijke wijze geopend, maar wegens corona is dit uitgesteld. Voorlopig wordt er gewerkt op een manier die binnen de huidige coronamaatregelen past, met ruimte voor opleidingen als HBO-Rechten en Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Daarnaast wordt er samengewerkt met maatschappelijke organisaties als Incluzio en Liquid Society. In deze eerste fase gaat 8 studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden onder andere de mogelijkheden verkennen voor een juridisch spreekuur en aan de slag met thema’s als vitaliteit en gezondheid.

Meer weten?

Heb je ideeën voor een samenwerking of wil je om een andere reden met ons in contact komen, mail dan naar: oplocatie@lerenmetdestad.nl of bel naar coördinator Mirtele Snabilie op 06 34179035. Onze (digitale) deuren staan altijd open voor een goed gesprek en een kopje koffie!

Van maandag tot en met donderdag zijn wij online bereikbaar en op de maandagen zijn wij voor nu ook fysiek aanwezig op Op Locatie (met uitzondering van de schoolvakanties).