Meet & Match bijeenkomsten november; zullen wij een vervolgafspraak inplannen?

Nu spontane of toevallige ontmoetingen schaars zijn, zetten we vanuit Leren met de Stad extra in op het faciliteren van interactie. In november zijn we gestart met een nieuwe serie online Meet & Match netwerkbijeenkomsten.

Leidse ambtenaren, onderzoekers en docenten kwamen samen rond de thema’s Openbare Ruimte, Eenzaamheid en Duurzaamheid. In deze bijeenkomsten was ruimte om elkaar en elkaars onderwerpen en bezigheden te leren kennen (Meet!) met het doel raakvlakken te vinden waarop kennis en studenten iets kunnen betekenen voor een lokaal maatschappelijk vraagstuk (Match!).

Het online format was nieuw maar werkte bijzonder prettig. Naast kennismaken stond per sessie een onderwerp met een kennisvraag centraal. Een of meer betrokken ambtenaren introduceerde(n) het project of vraagstuk waarna een open gesprek ontstond. Binnen anderhalf uur werden de bezigheden van docenten en onderzoekers van de hogeschool en de verschillende mogelijke invalshoeken besproken en raakvlakken gevonden.

Voorbeelden van vraagstukken/ thema’s waarop vervolgafspraken gepland werden:

  • Hoe kunnen inzichten uit psychologie, gedragswetenschappers en antropologen de gemeente helpen bij het betrekken van burgers in het maken van duurzame keuzes in hun eigen tuin?
  • Welke MKB-bedrijven lopen voor op het gebied van circulariteit en wat kunnen studenten Commerciële Economie daar van leren?
  • Hoe kunnen studenten middels een stageplek bijdragen aan het Leidse plan van aanpak Samen tegen Eenzaamheid? Kunnen wijkteams onderzoeker en burger dichter bij elkaar brengen?

Aan deze vragen (en nog veel meer) zijn directe contactpersonen en concrete casussen verbonden.

Dit compacte en open online format willen we graag doorzetten. Ben jij bezig met een thema waar meer Leidse kennis bij gebruikt kan worden? Of zoek je juist een concreet vraagstuk voor jouw onderzoek of studenten? Laat het ons weten.