Woensdag 15 juni – Presenteren met de Stad

Ervaar op welke manier het onderwijs in Leiden een bijdrage heeft geleverd aan de stad

Kijken is iets anders dan zien! Daarom hopen we je op woensdag 15 juni van 14.30 tot 16.30 uur tijdens Presenteren met de Stad niet alleen te laten kijken, maar te laten zien en te laten ervaren op welke manier het onderwijs in Leiden een bijdrage heeft geleverd aan de stad. Tijdens een interactieve markt in Het Gebouw (Arubapad 2) presenteren studenten van Leren met de Stad, het Kennisatelier Duurzaamheid en mboRijnland Sociaal Werk de resultaten van hun projecten en onderzoeken.

Ook wordt op feestelijke wijze bekend gemaakt wie de prijs voor het beste Leidse Profielwerkstuk in ontvangst mag nemen en welke basisschoolleerling de winnaar is van de leukste Leiden EU Science Vlog. Presenteren met de Stad wordt georganiseerd door Leren met de Stad als onderdeel van Leiden European City of Science 2022.

Wil je erbij zijn? Dat kan tijdens het gehele programma van 14.30 tot 16.30 uur of je kunt een gedeelte van het programma bijwonen. Aanmelden via deze link stellen we op prijs, maar je bent ook welkom zonder aanmelding.

’s Avonds zal tevens een verkorte variant van Presenteren met de Stad terugkomen op het avondsymposium van Leiden Kennisstad. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst waar door de Leidse kennisinstellingen en gemeente nieuwe verbindingen worden gelegd en bestaande netwerken worden verstevigd.

Studenten aan het werk bij Leren met de Stad
Bij Leren met de Stad -een initiatief van de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden- werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken als onderdeel van hun studie. Studenten hebben dit semester bijvoorbeeld meegeholpen tijdens inloopspreekuren van Een Goede Buur waar bewoners terecht kunnen met uiteenlopende maatschappelijke en licht juridische vragen. Daarnaast zijn studenten bezig met afstudeeropdrachten rondom de thema’s vitaliteit en circulariteit. Ook is er een sociale innovatie ontwikkeld gericht op mantelzorgers en geven studenten een cursus ‘mindful omgaan met stress’ aan bewoners van Leiden Noord.

Masterstudenten van het Kennisatelier Duurzaamheid zijn aan de slag gegaan voor de gemeente Leiden met onderzoek dat bijdraagt aan een duurzame stad. Bijvoorbeeld door te kijken naar optimale plaatsing van groen in de stad, of het hoe en wat van isolatie in de gebouwde omgeving. Studenten van de opleiding Sociaal Werk aan het mboRijnland hebben samen met SOL en Incluzio activiteiten georganiseerd voor de buurt, bijvoorbeeld rondom de week van Het Vergeten Kind en Internationale Vrouwendag.