Leren met de Stad | Op Locatie: eerste Leidse kenniswinkel gaat van start

Op 8 februari opent de Leidse kenniswinkel ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ haar deuren. De kenniswinkel, gevestigd in ‘Het Gebouw’ aan het Arubapad in Leiden Noord, is dé plek in de wijk waar studenten, wijkbewoners en professionals samenkomen om van en met elkaar te werken en leren. Het gaat om een samenwerkingsproject van initiatiefnemers Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en de gemeente.

Leren met de Stad | Op Locatie’ werken studenten aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid of schuldenproblematiek. De kennis die zij opdoen kunnen zij meteen delen met de stad en haar inwoners. Tegelijkertijd leren studenten in de praktijk weer van (en met) diezelfde bewoners. Hun werkzaamheden in Leiden-Noord zijn een onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld een minor, vak, stage of afstudeeropdracht.

In andere Nederlandse steden bestaan al langer kenniswinkels, waar kennisinstellingen, organisaties en bewoners samenwerken. Dit levert unieke kennis en ervaringen op. Tijdens een juridisch spreekuur komen studenten bijvoorbeeld in aanraking met problemen waar bewoners dagelijks mee te maken hebben. Tegelijkertijd werken studenten aan hun gespreksvaardigheden. Deze kennis, verrijkt door de ervaringen van bewoners, wordt weer gebruikt binnen de betrokken opleidingen.

Voorlopige start

‘Leren met de Stad | Op Locatie’ had de deuren graag op feestelijke wijze geopend, maar wegens corona is dit uitgesteld. Voorlopig wordt er gewerkt op een manier die binnen de huidige coronamaatregelen past, met ruimte voor opleidingen als HBO-Rechten en Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Daarnaast wordt er samengewerkt met maatschappelijke organisaties als Incluzio en Liquid Society. De studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden gaan onder andere de mogelijkheden verkennen voor een juridisch spreekuur en aan de slag met thema’s als vitaliteit en gezondheid.

“In het afgelopen halfjaar heb ik met veel plezier met de wijkbewoners van De Kooi mogen samenwerken. Ik kan niet wachten om dit tijdens mijn stage voort te zetten en vanuit de wijkbewoners te kijken hoe Leiden Noord verder geholpen kan worden.”
Louis van der Pluijm | Stagiair Toegepaste Psychologie

Corona Challenge

Daarnaast gaat in februari de zogenoemde  Corona Challenge van start. Hierbij houden studenten zich bezig met de sociale impact van corona in Leiden. De Challenge wordt uitgevoerd in samenwerking met kunstenaarsplatform Liquid Society, de master honours class van Universiteit Leiden (onder leiding van hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude) en het tweedejaars vak Sociale Innovatie van de opleiding Toegepaste Psychologie. De resultaten worden in samenwerking met Liquid Society vertaald naar een zichtbare artistieke vorm in de wijk.

Partners en speerpunten

Het nieuwe project in Leiden-Noord is een onderdeel van ‘Leren met de Stad’. Daar koppelen de betrokken partners (maatschappelijke) vraagstukken in de stad aan beschikbare kennis in het (hoger) onderwijs en vice versa. ‘Kennis door de wijken laten stromen’ is daarnaast één van de grote speerpunten van Leiden European City of Science 2022.

Meer mogelijkheden

Momenteel worden gesprekken gevoerd over meer mogelijkheden tot samenwerking en de verdere uitwerking van onze activiteiten. Vanuit Hogeschool Leiden zullen lectoren Gerdo Kuiper van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid en Suzan van der Pas van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap betrokken worden bij dit proces. Daarnaast werken wij samen met Incluzio en Een Goede Buur om ons optimaal te positioneren in Leiden Noord en te verkennen op welke onderwerpen wij aanvullende activiteiten kunnen bieden.

Meer weten?

Heb je ideeën voor een samenwerking of wil je om een andere reden met ons in contact komen, mail dan naar: oplocatie@lerenmetdestad.nl. Onze (digitale) deuren staan altijd open voor een goed gesprek en een kopje koffie!