Doe mee als partner

Leiden als Kennisstad biedt interessante mogelijkheden om samen te werken met het onderwijs.

Wilt u kennis inzetten om een (maatschappelijk) vraagstuk op te lossen? Kunnen studenten of onderzoekers van de hogeschool of universiteit daarbij helpen?

Studenten – en ook docenten of onderzoekers – van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden kunnen via het project Leren met de Stad werken aan maatschappelijke vraagstukken in Leiden. Dit is een win-win situatie: studenten werken met echte casussen en u als partner krijgt input en advies op maat.

Meerwaarde

Waarom is het interessant om samen te werken met studenten? Dit zijn de belangrijkste punten van meerwaarde die partners noemen:

 • Aanbevelingen en advies
 • Theoretische onderbouwing
 • Een verdiepingsslag op het onderwerp
 • Een ‘frisse blik’ van buitenaf
 • Co-creatie met het onderwijs
 • Een uitbreiding van uw netwerk

Hoe werkt het?

In het onderwijs krijgt toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op verschillende manieren vorm: als afstudeer-, stage- of scriptie-opdracht, als opdracht binnen een vak of als onderdeel van een minor (keuzevak). Studenten kunnen verschillende (onderzoeks)methoden gebruiken om tot inzichten en aanbevelingen te komen, zoals: literatuuronderzoek, interviews, observaties in een wijk, meelopen bij een organisatie, of een vergelijking maken met andere steden/wijken/ organisatie.

Wij bekijken met betrokkenen of er een match mogelijk is waar beide partijen profijt van hebben. Bekijk de voorbeelden voor inspiratie.

Rol partner

Waarmee moet u als opdrachtgever rekening houden bij deze samenwerking?

 • Formuleren van een passend vraagstuk. Niet elke casus past 1-op-1 in het onderwijs. Leren met de Stad kan helpen met deze vertaalslag.
 • Het belang van het onderwijs (en het leerproces voor de student) staat voorop. Dit betekent dat studenten interessante en bruikbare resultaten kunnen leveren, maar zij moeten ook fouten mogen maken. De bruikbaarheid van uitkomsten kan dan ook anders uitpakken dan verwacht.
 • Betrokkenheid. Als opdrachtgever bent u in bepaalde mate betrokken bij het proces:
  ○ Aanleveren van informatie, middels gesprekken en beschikbare documenten;
  ○ Toegang bieden tot relevante stakeholders en locaties; dit komt ten goede aan de opdracht en de uitkomsten;
  ○ Contactmomenten: vooral bij aanvang, als tussentijdse bijsturing en bij de afronding van de opdracht;
  ○ Stageperioden zijn ook mogelijk; dit is afhankelijk van het soort opdracht en de werkvorm.

Vraagstuk indienen

Wilt u studenten laten meedenken over (lastige) maatschappelijke vraagstukken die u in uw werk tegenkomt? Heeft u behoefte aan gedegen onderzoek naar een probleem in de stad? Of kunnen studenten door een stage bijdragen aan oplossingen voor de kwesties waar u tegenaan loopt?

Laat het ons weten, wij zoeken dan naar een ‘match’ met het onderwijs: klik hier om uw vraagstuk in te dienen.