Corona Challenge: een artistieke vertaling van de impact van corona

COVID-19 heeft een enorme impact op de samenleving. De overgang naar het nieuwe normaal is nog in volle gang. Deze transitie roept belangrijke vragen op. Wat zijn de effecten wanneer men altijd 1,5 meter afstand van ‘de ander’ moet bewaren? Wat betekent dat voor de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden en hoe ze zich zullen gaan verhouden? Hoe beïnvloedt dat een wijk of een buurt? En wat betekent dat dan voor mensen zelf?

In februari start een challenge waarin Leidse studenten zich gaan verdiepen in deze vragen. Studenten van de Master Honours Class van Universiteit Leiden (onder leiding van hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude) en het tweedejaars vak Sociale Innovatie van de opleiding Toegepaste Psychologie (onder leiding van Vivian Wijsman, Nadia de Haan en Roos Bonnier) gaan in de wijk Leiden Noord onderzoek doen om inzicht te krijgen in de effecten van covid op de sociale dynamiek in de wijk.

De challenge wordt gecoördineerd door de pas geopende kenniswinkel Leren met de Stad | Op Locatie. Vanuit multidisciplinaire achtergronden gaan de studenten de wijk in en onderzoeken ze vanuit eigen expertise wat er gebeurt tussen de mensen en groepen in de wijk. Een belangrijk onderdeel van de challenge is dat de studenten aan de slag gaan om de bewoners op een vernieuwende manier deelgenoot te maken van de resultaten. Kunst staat hierin centraal.

In samenwerking met het kunstenaarsplatform Liquid Society worden de opgehaalde inzichten verwerkt in een artistieke vorm op fysieke pop-up locaties in de wijk. De pop-up locaties worden plekken waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen reflecteren op de huidige samenleving. Deze locaties worden verbonden door een route waar tours, interventies en discussies georganiseerd en geprogrammeerd kunnen worden. De input en activiteiten worden vastgelegd in een videoverslag, zodat de resultaten voor iedereen toegankelijk en beschikbaar blijven.

Deze challenge is mogelijk gemaakt door de City Deal Kennis Maken Impuls 2020 regeling, die speciaal is gericht op het mogelijk maken van een rijke leeromgeving voor studenten tijdens de corona crisis.

** Op de afbeelding is te zien dat de studenten tijdens de startbijeenkomst op 1 maart direct aan de slag zijn gegaan met het visualiseren van wat er komen gaat aan de hand van een ‘in between space’. **