Activiteiten

De Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en Gemeente Leiden werken in Leren met de Stad samen aan de ontwikkeling van een platform waar (maatschappelijke) vraagstukken uit de stad gekoppeld kunnen worden aan onderwijs- en onderzoeksopdrachten.

Meet & Match

In PLNT organiseren we netwerkbijeenkomsten waarmee we het gezamenlijk oppakken van vraagstukken in de stad stimuleren en realiseren. Daar ontmoeten de verschillende partijen elkaar en ontdekken hoe zij kunnen samenwerken en elkaar kunnen inspireren, bijvoorbeeld door het delen van goede voorbeelden.

Daarnaast ondersteunen we docenten en onderzoekers bij het vinden van vraagstukken en het delen van kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden. Ook helpen we opdrachtgevers om hun vraagstuk een plek te geven in onderwijs of onderzoek.