Nacht van de Leraar 2023

Laat je verleiden!

Het thema van dit jaar kan je op meerdere manieren lezen. 
Laat jij je verleiden tot innovatie? Laat jij je verleiden voor het Leidse onderwijs? Laat je verrassen hoe ver Leiden al is? Laat jij je naar ver leiden voor nieuwe inzichten? 

Een thema met vele gezichten. Waarbij we jou willen verleiden om te komen, je te laten verrassen en je mee te laten voeren in van alles wat het Leidse onderwijs beweegt. 

Het was weer een prachtige editie van de Nacht van de Leraar.

Echte Leidse onderwijsverhalen

De kunst van het samenwerken
In deze aflevering spreken we Karl Raats, keynote speaker van de Nacht van de Leraar over de kunst van het samenwerken.

Wil je meer weten over de Ja cheque, ga dan naar: https://jacheque.com

Kijk dan hiernaast het de terugblik opening van de Nacht van de Leraar 2023

©Foto’s: Frank Hoyinck

Video

Download sessies

Begin niet bij de oplossing/ onderwijs anders

Anders organiseren is niet makkelijk, wel leuk!

Denk mee met OCW – Verleid het beleid

Van passend naar inclusief onderwijs, maar wat betekend dat eigenlijk?

Ervaar een TOS

Hoe herken je leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en hoe kan je hen het best ondersteunen?

Leids Opstootje

Stel je hebt de hele dag veel gegeven, je bent hartstikke druk en gaat maar door. Aan het eind van jouw werkdag heb je een afspraak die voor jou veel betekent en waar je volledig met je aandacht en ontspanning bij wilt zijn. Je hebt nog 5 minuten voordat het gesprek begint. Wat zou jouw gouden tip zijn om helemaal te ontspannen?

Een aantal oefeningen die je kunt doen om ontspanning en focus aan te brengen.

Dwarsdenkers en Bruggenbouwers

Jonge, talentvolle starters in het onderwijs hebben behoefte aan meer of andere uitdagingen dan waar zij
in de klas mee geconfronteerd worden. Omdat te veel getalenteerde jonge leraren het onderwijs binnen
één tot vijf jaar weer verlaten, is een programma ontwikkeld gericht op jonge professionals in het
onderwijs.

Nieuwe talenten voor het onderwijs

Deze nacht kwamen wij bijeen als ambassadeurs van het prachtvak onderwijs. Ons consortium ‘Nieuwe Talenten voor het onderwijs’ wil met daadkracht, enthousiasme en energie kansen zien om talenten en onderwijs aan elkaar te verbinden en samen te laten ontwikkelen en groeien.

Lees de hoogtepunten van de bijeenkomst terug

Programmaoverzicht

Onderstaande workshops waren er te volgen op de Nacht van de Leraar 5 oktober 2023
Programma Nacht van de Leraar
17:00 – 17:45 uOntvangst en samen eten
17:45 – 19:00 uOpening
Wethouder Abdelhaq Jermoumi

zal de officiele opening van Nacht van de Leraar 2023 verzorgen. Wat heeft hem verleid in het Leidse onderwijs?

Aansluitend neemt Karl Raats (wie kent hem nog van de online editie?) ons mee in de kunst van het verleiden.
Wat nou als alles kan wat jij zou willen?

19:15 – 20:15 uWorkshops
Volg een van de workshops.
Het aanbod staat hieronder beschreven. Inschrijving is op de avond zelf.
20:15 – 21:00 uBorrel & Beleef
Dit is het moment om zelf op ontdekking te gaan. Op diverse plekken is iets te beleven. Je kunt bijvoorbeeld aanschuiven bij Jan Bransen (filosoof) en Maarten Willemse (cabaretier)

Je kunt natuurlijk ook nog even wat drinken met jouw collega’s en nieuwe mensen leren kennen.

Workshops 19:15 – 20:15

Ervaar jij ook dat de kinderen of jongeren in jouw klas het soms moeilijk hebben?

Met zichzelf, met het maken van vrienden of bijvoorbeeld in samenwerkingsopdrachten? Onderzoek wijst uit dat de psychosociale problemen onder kinderen en jongeren toenemen en dat heeft invloed op leerprestaties. Het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden ondersteunt leerkrachten en docenten bij de sociaal en emotionele ontwikkeling van jongeren in het po, vo én hbo; vanuit het lectoraat zijn interventies en spellen ontwikkeld voor thuis en op school, voor het versterken van levensvaardigheden van jeugdigen.

In deze workshop nemen we je mee in wat levensvaardigheden zijn en laten we je de kracht van je gedachten op lastige situaties ervaren.

Sessieleiders: Marije van Steenhoven & Flier Hulsbergen (Hogeschool Leiden)

Jongeren zijn van nature nieuwsgierig, hoewel sommige jongeren dat zelf vergeten lijken te zijn. Ze kunnen zich moeilijk concentreren, betwijfelen openlijk het nut van de les of raffelen hun werk af. Hun nieuwsgierigheid bevredigen ze vervolgens via TikTok, games en andere social media. Tijd voor het Leidens ontzet! Via het prikkelen van het verlangen naar zelfkennis, het uitlokken van transformatief leren en het verleiden tot het overwinnen van eigen grenzen, komt de liefde voor leren tot bloei. De workshop is gestoeld op onderzoek naar Student Agency, waarbij onderwijs gericht is op verbinding tussen innerlijke drijfveren en de leerstof en waarmee leerlingen ontdekken hoe zij een positieve verandering teweeg kunnen brengen, in zichzelf en hun omgeving. Als deelnemer aan deze workshop ga je naar huis met een verleidingskit die direct in te zetten is in de lessen.

Sessieleiders: Marcel Hoogstoevenbeld (InHolland) & Anja Schoots (ICLON)

Marcel Hoogstoevenbeld, MSc, heeft de kunst van verleiden tot in de puntjes uitgewerkt, onder andere in het Technasiumonderwijs (VO) en nu in het hoger beroepsonderwijs. Zijn tactiek als ‘luie’ docent lokt uit dat leerlingen hun eigen kracht ontwikkelen en de toch al hooggespannen verwachtingen overstijgen. Marcel heeft als docent én als schoolleider jarenlange ervaring in het empoweren van mensen.

Anja Schoots, MEd, heeft de liefde voor leren uitgevonden. Door haar eigen en andermans leerlust te onderzoeken (en wat deze belemmert) heeft ze het breekijzer gevonden dat (soms) nodig is om belemmerende houdingen te doorbreken. Als docent én als procesbegeleider van innovaties stelt ze drijfveergericht werken centraal.

Hoe verleid je mensen voor het onderwijs? Hoe geef je handen en voeten aan het onboarding proces van overstappers, en houd je deze overzichtelijk en behapbaar, zodat toekomstige onderwijshelden zacht kunnen landen op de voor hen best passende plek, waar dan ook in de onderwijskolom?

In deze interactieve sessie nemen we je in mee in ons boven-bestuurlijke samenwerkingsverband waarin we een meer gefaseerde en kwalitatief beter passende instroom richting het onderwijs faciliteren en realiseren. We delen onze good practices aan de hand van een actieve spelvorm.

Ne deze inspiratiesessie heb je:

 • de magie en kracht van ons project ervaren
 • handvatten om instroom anders, samen en op maat vorm te geven
 • de kans om zelf aan te sluiten bij Nieuwe talenten voor het onderwijs
Sessieleiders: Wendy Klaver (Hogeschool Leiden), Annet Stegeman (Hogeschool Leiden), Debby Zuijderduijn (MBO Rijnland), Esther van der Linden (Jenaplanschool Oegstgeest), Stef Vink (LIS), Annick de Zitter (DaVinci College) Deborah Jeurissen (Technolab) en Chantal Goes (Technolab)

Amstelwijs gaat samen op expeditie. Om zo de bedoeling van het onderwijs voor hen zelf scherp te krijgen.  Om zo tot een strategisch vergezicht te komen, met elkaar. Dat kan ongemakkelijk worden, want ze gaan morrelen in hoe ze het altijd gedaan hebben met elkaar. Maar, ze doen het samen. Wat vraagt dit als leidinggevende in een veranderende context? Wat vraagt dit van jou en je organisatie? Hoe blijf je vertrouwen houden in een systeem wat er op gericht is vertrouwen te ondermijnen?

Alles is gebaseerd op samen en vertrouwen. Tijdens de Nacht van de Leraar verleiden we je om met elkaar in dialoog te gaan.

Sessieleider: Haico van Velzen (Directeur-bestuurder Amstelwijs)

De Nacht van de Leraar heeft als thema: ‘Laat je verleiden’. Maar wat betekent dat voor jou en voor jouw onderwijspraktijk? Hoe verleid je leerlingen met goede lessen? Hoe verleid je collega’s met jouw plannen? En hoe blijft het onderwijs jou verleiden? In dit spel komen jullie er samen achter. Casussen, voorkeuren en stellingen prikkelen jou tot pittige keuzes en nieuwe inzichten. Iedereen komt aan de beurt en samen bouw je aan een visie over verleiding in het onderwijs.

Sessieleiders: Margôt Schoutsen (Schoolblocks)

Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.

Na het volgen van deze module heb je:

 •   in verschillende situaties ervaren hoe het is om TOS te hebben
 • meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling en een eerste idee hoe je jouw handelen hierop kunt aanpassen
 • meer begrip voor leerlingen met TOS

Het praktische ervaringscircuit bestaat uit een tiental opdrachten die gericht zijn op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. In deze module ga je zelf ervaren wat het is om TOS te hebben. We gaan hierbij niet uitgebreid in op de theoretische achtergrond. Wel ontvang je na afloop een boekje met theoretische achtergrondinformatie.

Sessieleider: Iris Levi (Auris Groep)

’de BOKS aanpak, psycho-fysieke interventies in het onderwijs’

Intrinsieke motivatie als kracht, praktische tips en inspiratie

Onderwijs is topsport. Een vak voor intrinsiek gedreven mensen. Hoe weet je jezelf in dit complexe speelveld tot balans te verleiden? Inspannen en ontspannen, doelen en proces, geven en nemen. Verlijden of Verleiden, dat is de vraag.

Tijdens deze workshop krijg je de kans met een aantal psychofysieke interventies verschillende gedragstypes te ervaren en staan we stil bij de verleidingsmogelijkheden die deze kennis biedt.

De workshop focust op ervaren, samenwerken en verbinden. Door de kracht van boksen, de focus van mindfulness en de ontspanning van yoga is dit een uur met plezier en contact. Een aantal oefeningen activeert het bewust ervaren van stress en ontspanning en kan na de training direct in de dagelijkse praktijk worden ingezet.

Sessieleider: Harm Vissers (Ontspannen kracht)

In deze workshop maak je kennis met de theorie van storytelling en gaan we ook oefenen met de praktijk. “Wanneer was jij verleid om iets te doen wat je eigenlijk niet van plan was?”

Na het doen van deze workshop heb je een aantal verhalen die je meteen kunt inzetten in je klaspraktijk bij het thema “verleiding”. Bijvoorbeeld in een mentorles, bij individuele coaching of gewoon in je rol als verteller.

Sessieleider: Marie-Heleen Lüchinger

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan de concretisering van de ambitie van inclusief onderwijs. Hoe ziet inclusief onderwijs er uit in de klas en op school in 2035?

Dit doen wij in gesprek met wetenschappers, ervaringsdeskundigen én het veld. Wat wil jij ons vanuit jouw ervaring mee geven? Wat zijn voor jou de leidende principes binnen inclusief onderwijs? We gaan met elkaar in gesprek vanuit het perspectief van de school, de leraar, de leerling en zijn of haar ouders en het netwerk rondom de school.

Sessieleider: Barbara Janssens (OCW en AED)

Tijdens de schemering, vlak voordat we op ons plekje op de aarde wegdraaien van de zon, gebeurt het. In het laatste licht kleurt de lucht blauw. Kom in de Nacht van de leraar met ons mee, we gaan wandelen door de stad. We laten ons verleiden door de activiteiten van de natuur en de stad vlak voordat het donker wordt… een avontuur tijdens het blauwe avonduur.

Graag verleiden we jou om je onderwijs naar buiten te brengen. En hoe verleid je kinderen om naar buiten te gaan? Dat is vaak niet zo moeilijk, er is genoeg te beleven. Maar hoe maak je daar mooi onderwijs van? En hoe lukt je dat met jongeren? Tijdens deze workshop verbinden Marian en Hans hun kennis en ervaring aan praktische ideeën voor onderwijs buiten.

Sessieleider: Marian Joven en Hans van Bostelen

Marian Joven is docent-onderzoeker van de Hogeschool Leiden en trainer bij de Outdoor Living & Learning Academy. Hans van Bostelen is docent Biologie van het Bonaventura College, Mariënpoel.

Drie scholen in Leiden werken samen in het pilotproject Onderwijs Anders om een eigen oplossing te vinden voor het (toekomstige) lerarentekort.

We beginnen niet met de keuze voor een vierdaagse schoolweek of unitonderwijs of voor meer onderwijsassistenten in de school. We beginnen met het gesprek in het team over hoe we nu het onderwijs geven en het werk georganiseerd hebben. We bepalen wat we wel en niet willen veranderen, wat wel bij ons past en wat niet en we bespreken alle mogelijke oplossingen die we kunnen bedenken of van anderen hebben gehoord. Zodra we een aantal principiële uitgangspunten hebben gekozen, onderzoeken we wat die concreet voor onze school zouden kunnen betekenen. Bij het zoeken naar antwoorden op onze onderzoeksvragen gaan we te rade in de literatuur, bij scholen die al anders werken en bij elkaar.

De directeuren vormen samen een projectteam waar zij de uitkomsten en ervaringen van de eigen school vergelijken met die van de andere directeuren. In dit projectteam nodigen zij soms experts uit op onderwerpen waar ze meer van willen weten.

Als alle vragen beantwoord zijn, maken de scholen een herontwerp van hun school- en werkweek. Hierin zorgen zij de dat keuzes die ze maken op het gebied van het onderwijsaanbod, technologie, verdeling van onderwijstijd en de inzet van verschillend bevoegden met elkaar in balans zijn. Op het herontwerp heeft de MR bevoegdheden en daarom wordt het plan aangeboden aan de MR voordat er een definitief besluit genomen wordt

In deze workshop delen de directeuren en de projectleider hun ervaringen op interactieve wijze. Voor alle vragen is tijd en ruimte. We hopen dat je ook jouw kennis en inzichten met ons wilt delen.

Sessieleiders: Diony Breedveld – Mytylschool De Thermiek (Resonans), Marjolein Dagevos – basisschool Kwintijn (PROOLeiden-Leiderdorp), Carmen Koevoets – basisschool De Schakel (Scol), mr. drs. Irene .A.E. Koning (Projectleider Onderwijs Anders)
Hoe cultuureducatie een positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van kinderen en jongeren.

Met deze sessie spelen we in  op de actuele situatie waarin het welzijn van kinderen en jongeren momenteel veel aandacht nodig heeft en nemen we je mee in de rol die cultuur hierin kan hebben. Deze sessie wordt door Verwonderomdehoek i.s.m. Stichting JES Rijnland vormgegeven en geeft  jou inzicht in welke mooie samenwerkingen er tot stand kunnen komen via cultuur.

 

JES Rijnland en Verwonder om de hoek zetten zich in voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren en zien altijd mogelijkheden om cultuur te verweven in hun programma’s. Cultuur verbindt en leert je meer over jezelf!

Wij zien in de praktijk dat cultureel kapitaal niet vanzelfsprekend is en hoe belangrijk het is om de kinderen en hun ouders te verbinden aan culturele activiteiten. Door middel van samenwerkingen met partners in de stad en de koppeling binnen/ buitenschools te maken,  verbreden we de wereld van kinderen en jongeren.

We hopen je te inspireren met good practises, waarmee we de drempel voor kinderen verlagen en zij ja zeggen tegen cultuur. Samen met een dosis verdiepende kennis  over de waarde van cultuur op de ontwikkeling van het individu ga je na deze Nacht verwonderd naar huis!

Sessieleiders:
JES Rijnland                          Renske Smit en Tess Tensen
Verwonder om de hoek      Saskia Mokkenstorm

In deze workshop laten we je de route van overdracht zien die ontwikkeld is voor Leiden. Wat is een goede overdracht en waarom is dit zo belangrijk? Hoe zorgen we ervoor dat de Voorschool en de basisschool dezelfde verwachtingen hebben?

We delen ervaringen die zijn opgedaan rondom een pilot in Leiden Noord en daarna dagen we je uit om voor jouw school of voorschool na te denken waar kansen liggen. Wat ga jij doen op de werkvloer morgen, over een maand of over 3 maanden? Wat neem je mee naar je collega?

Sessieleiders:
SCOL: Sandra van Meggelen
PPO: Joan Dool
SPL: Arianne Heeringa en Annemieke Constandse

Hoe creëer je een betrokken en warme schoolgemeenschap, met gedeelde normen en waarden?

Deon du Plessis, directeur van International School Leiden, vertelt je in deze verkwikkende en interactieve workshop graag over zijn school en de meerwaarde van een internationaal schoolcurriculum voor álle kinderen. Deon deelt graag zijn waardevolle inzichten betreffende internationalisering en burgerschap. Je steekt met deze workshop een boel nieuwe kennis en energie in je zak om de volgende internationale stap te nemen binnen jouw school.

NB: De presentatie zal in het Engels zijn.

How do you create a pleasant and engaged school community, with shared norms and values?
Deon du Plessis will share his ideas and experiences as the head of the International School Leiden, which opened in August of 2022. He will discuss the added value of an international school curriculum for all children. Deon is happy to share his valuable insights on internationalisation and citizenship. This workshop will give you a lot of new knowledge and energy to take the next step towards internationalisation within your school.

The presentation will be in English

Sessieleiders:
International School Leiden – Deon du Plesis

Angst en stress komt veel voor bij kinderen en jongeren. Angst gaat meestal gepaard met nare gedachten over situaties en vermijding. Het liefst gaan kinderen en jongeren dingen uit de weg die ze angstig maken. Jammer genoeg kunnen ze op deze manier niet ervaren dat het gevreesde object of situatie misschien wel minder spannend was dan gedacht. Hoe kun je kinderen en jongeren helpen met het aangaan van hun angsten? Hoe kun je ze op een fijne manier verleiden, zonder teveel druk te leggen. Wat helpt wel en wat niet? En wanneer vraag je om hulp? Dit zijn allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de interactieve workshop.

Sessieleiders:
dr. Anke Klein – Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Leiden

Schermtijd van jonge kinderen neemt nog steeds toe, terwijl de tijd die wordt besteed aan lezen afneemt. Kunnen we met de aantrekking die een scherm op kinderen heeft, beginnende lezers verleiden tot het lezen van digitale boeken? Of leidt het gebruik van een digitale bibliotheek tot nóg meer schermtijd en moeten we die kant helemaal niet op?

In deze interactieve lezing staan we stil bij de vraag of leesroutines gemakkelijk(er) ontwikkeld worden door gebruik te maken van digitale boeken. Het onderzoek dat de basis vormt voor deze bijdrage werd uitgevoerd bij kinderen in groep 4. Het betrof een experimentele studie waarin we testten of het thuis gratis beschikbaar stellen van een digitale bibliotheek met leeftijdsadequate e-boeken voor beginnende lezers in groep 4 (N = 140) resulteerde in het maken van digitale leeskilometers en of de interventie die bestond uit eenvoudige stimulansen vanuit de school (i.e. ‘nudges’) een positief effect had op het gebruik van de digitale bibliotheek thuis. Naast het registreren van loggegevens verzamelden we via vragenlijsten informatie over participanten thuis en over de school.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit Universiteit Leiden (Instituut Pedagogische Wetenschappen), PROO Leiden-Leiderdorp en Het Lef.

Sessieleiders:
Dr. Marga Sikkema-de Jong (Instituut Pedagogische wetenschappen, Universiteit Leiden)

Hoe kunnen we Dwarsdenkers en Bruggenbouwers verleiden om hun ambities waar te maken?

Wat hebben zij nodig? Welke perspectieven kunnen wij hen bieden?

Droom, Denk, Deel en Doe…..

Vanuit de constatering/observatie dat:

 • Jonge, talentvolle starters in het onderwijs behoefte hebben aan meer of andere uitdagingen dan waar zij in de klas mee geconfronteerd worden
 • Een grote groep getalenteerde jonge leraren het onderwijs binnen één tot vijf jaar weer verlaat

Is het idee ontstaan voor een programma gericht op jonge professionals in het onderwijs.

We willen Dwarsdenkers en bruggenbouwers anders laten kijken naar personeelsbeleid.

We willen (jonge) professionals opleiden die flexibel, mobiel en innoverend zijn.

Dit idee past bij een dynamischere onderwijsorganisatie, niet alleen op het gebied van curriculum en het onderwijzen van leerlingen, maar ook voor de professionalisering van medewerkers.

Investeren in goede professionals die bekend zijn met hun unieke talenten betekent ook investeren in goed onderwijs.

Tijdens de workshop willen we laten zien hoe we jonge professionals uitdagen om zich verder te ontwikkelen en bekend te maken met de verschillende loopbaanpaden in het onderwijs vanuit het beroepsbeeld van de leraar.

We willen jong professionals na laten denken over welk pad het beste bij hen past.

Door jonge professionals die ‘meer willen’ al kennis te laten maken met leiderschap en project- en beleidsmatig werken, kan deze groep zich alvast voorbereiden op dergelijke rollen.

Sessieleiders:
Myra Warmer

Borrel & Beleef

 • Talentgesprekken AED

  Waar krijg jij energie van? En wat zegt dat over jou?
  Ontdek talenten waarvan je niet wist dat je ze had tijdens een persoonlijk talentgesprek met een medewerker van de AED.

  Je gaat met je eigen talentenkaart met een leuke illustratie van www.evaontwerp.nl naar huis!

  Vrije inloop vanaf 20.15 – 21.00

 • Spel: Nozimo

  Nomizo daagt je uit om na te denken en te filosoferen. Het spel zorgt voor interessante en vaak hilarische filosofische gesprekken.

  Durf jij je eigen standpunt van een andere kant te bekijken? Ben je nieuwsgierig naar de argumenten van anderen?

  Vrije inloop tussen 20.15 – 21.00

 • Na de Nacht komt de Kracht

  Laat er gauw een einde komen aan de Nacht van de Leraar. De donkere tijd voor leraren heeft lang genoeg geduurd. Het is de hoogste tijd voor de Kracht van de Leraar.

  Wat heb je daarvoor nodig? Een goed idee. Dat goede idee gaat over toetsen. Maar dat idee zelf moet natuurlijk ook getoetst worden. En dat gaan we vanavond doen. Met wat humor. En wat liedjes. En met jullie.

  Jan Bransen, filosoof

  Maarten Willemse, cabaretier

  Start om 20.15

 • Taaldorp 360

  Waan je even in Frankrijk, Engeland of Duitsland en test jouw spraakvaardigheid.

 • Denk mee met LEA

  Wat is de kracht van het Leidse onderwijs? De  nieuwe Leidse Educatieve Agenda (LEA)van de gemeente en het (voorschoolse) onderwijs, geeft een idee van onze ambities en acties. Wil je weten waar we de komende jaren samen aan willen werken of heb je hier ideeën over? We horen het heel graag!