Over ons

Het Leiden Education Fieldlab (het LEF) is van én voor het Leidse onderwijs.
Een netwerk met een fysieke locatie waar onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onderzoeken. Een energieke broedplaats waar kennisdeling centraal staat en men kan sparren zonder beperkingen met lef en liefde voor het onderwijs.
Met behulp van thematisering kunnen mensen binnen verschillende disciplines op actieve wijze elkaar inspireren en versterken. Het LEF is een plek waar met passie en energie uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te professionaliseren.

Hoe is het LEF ontstaan?

Het LEF is gestart met een gezamenlijk verlangen om leraren van de toekomst op te leiden. Het is belangrijk om een plek in te richten waar onderzoek en innovatie van het onderwijs volle aandacht krijgt. Alle mensen in de onderwijssector verdienen een innovatieve plek waar je geïnspireerd en verbonden raakt met onderwijsontwikkeling. In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met een aantal partners in verschillende creatieve sessies. In deze sessies hebben we verlangens met elkaar gedeeld en kansen voor een mogelijke samenwerking geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een eerste aanzet van de ruggengraat van het LEF.

Het LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs.

Kernteam van het LEF