Over ons

Hoe is het LEF ontstaan?

Het LEF is gestart met een gezamenlijk verlangen om leraren van de toekomst op te leiden. Het is belangrijk om een plek in te richten waar onderzoek en innovatie van het onderwijs volle aandacht krijgt. Alle mensen in de onderwijssector verdienen een innovatieve plek waar je geïnspireerd en verbonden raakt met onderwijsontwikkeling. In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met een aantal partners in verschillende creatieve sessies. In deze sessies hebben we verlangens met elkaar gedeeld en kansen voor een mogelijke samenwerking geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een eerste aanzet van de backbone van het LEF.

Het LEF: Samen werken aan innovatie, kennisdeling en ontwikkeling binnen het onderwijs.

Kernteam van het LEF