• Avondsymposium Leiden Kennisstad

 • Avondsymposium Leiden Kennisstad

Actielijst

Leiden 2022 European City of Science

 • Meer kennis over de wijken verkrijgen: wat zijn de vragen, welke kennis is er al?

 • Mobiliseer kunstenaars die studenten begeleiden wanneer ze de wijk in gaan, want zij komen daar al.

 • Betrek verschillende onderwijstypen bij de wijkonderzoeken.

Leren met de Stad

 • Convenant opstellen om informaticastudenten burgers begrip te laten geven van hun producten i.h.k.v. de NVAO.

 • Community services organiseren voor studenten.

 • Master Vitality & Aging gaat meedenken over vergrijzing.

 • Er moet meer onderzoek onder bewoners worden gedaan.

 • Een stads-PhD voor onderzoek naar veiligheidsbeleving.

 • Definiëren van ‘duurzame lijnen’, zoals digitalisering en energietransitie (van het gas af).

 • Bij Leidenaren worden vragen voor onderzoek opgehaald, zoals over eenzaamheid.

 • In kaart brengen welke vakken en opleidingen kunnen bijdragen aan duurzaamheid.

 • Mbo, hbo en universiteit samen vragen laten uitzoeken.

Rijksmuseum Boerhaave innoveert

 • Opzetten van een Science Café om jongvolwassenen te interesseren voor life science.

 • Studenten biomedische wetenschappen en communicatie worden betrokken bij de plannen.

 • Workshops voor 12 jaar en ouder, nog vóórdat kinderen een profiel moeten kiezen.

 • Breng diepgang aan door technologie met ethiek te verbinden.

 • Zichtbaar maken van locaties in Leiden waar ontdekkingen zijn gedaan.

 • Studenten commerciële economie worden benaderd voor kennis over het bereiken van een jongere doelgroep.

Leiden als Azië-expertisecentrum

 • Project Trekvogels: Aziatische studenten worden gekoppeld aan Leidse huishoudens, zodat studenten meer gaan weten over de stad en Leidenaren naar Azië gaan.

Leiden 4 Global Goals

 • Maak een programma voor kinderen en gezinnen om hen enthousiast te maken voor de global goals.

 • Bouw een platform met actievelingen en voorlopers.

 • Stel een stedelijke strategie op voor acties en activiteiten in 2020, 2021, 2022, t.e.m. 2030

 • Vorm met kennisinstellingen een leergang rond de global goals.

Stadsecologie met bewoners

 • Elke week een tuintip in de Stadskrant van de stadsecoloog.

 • Culturele Antropologie en Biologie gaan kijken hoe beide kunnen samenwerken. Antropologie om de wensen van bewoners in kaart te brengen, Biologie om dat te vertalen in de praktijk.

 • In aansluiting daarop kunnen later hbo (Communicatie en Toegepaste psychologie) en mbo (tuinbouw) aanhaken.

 • Op agenda ESOF: citizen science ‘tuin als lab’ en best practices uit Europa.

 • Ambitie: aanstellen van een bijzonder hoogleraar stadsecologie.

Opvoeden in Leidse wijken

 • LUCIS - Centre for the Study of Islam and Society - organiseert een vervolg op deze thematafel in januari 2020.

 • Gedroomde uitkomst van dat vervolg: drie projecten waarbij gepraat gaat worden met bewoners van Slaaghwijk en waarbij een veilige omgeving voor het gesprek gecreëerd wordt.

 • We focussen ook op wat en waar het wel goed gaat.

 • Studenten pedagogiek kunnen verhalen ophalen, wellicht in spelvorm.

 • Uitwisselen van ervaringen tussen scholen op gang brengen.

Internationale stad als thuisbasis

 • We gaan uitzoeken of internationale studenten kunnen worden ingezet in stembureaus. Levert mooie ervaringen op.

 • Bundelen van het aanbod voor ‘internationals’ in een fysieke uitgave.

 • Project opzetten waarin studenten ‘internationals’ wegwijs maken en wederzijds leren (Leidse studentenvariant van ‘Survival Dutch’).

 • Zodra studenten Nederlands spreken koppelen we hen aan de Voorleesexpres van JES Rijnland.

Human Capital agenda voor LBSP

 • Vervolgafspraak maken om alle inspanningen op dit terrein die nu al gaande zijn in kaart te brengen en te stroomlijnen. Zodat niet iedereen hetzelfde aan het doen is.

 • Samen helder krijgen wat die agenda zou moeten zijn.

 • Daarnaast afspreken hoe je de dialoog tussen onderwijsaanbod en bedrijven gaande houdt, want er is een mismatch. Dat ‘gat’ dichten vraagt om een permanente dialoog.

 • Ervoor zorgen dat er ook voldoende bedrijven aanhaken in het overleg hierover.

Stevenshof vitaal

 • Aanstellen van ‘Ambassadeur voor bewegen in de wijk’.

 • Ronselen van studenten die in september starten met de opleidingen fysiotherapie en wijkgerichte beweegzorg om zorgvragen van inwoners boven water te krijgen.

 • Starten van een sportschool.

 • Uitwerken van ‘De lopende schoolbus’.

Mayflower400 op Leidse scholen

 • We maken een flyer om leraren uit te nodigen om mee te denken over het Mayflowerfestival.

 • We gaan via Maarten Kersten (partij Sleutelstad) stedenbanden aanzwengelen in de gemeenteraad.

 • We organiseren eind februari/begin maart maart een bijeenkomst voor zo’n honderd docenten om hen te betrekken bij alle Mayflower educatieactiviteiten.

Verslag

Het verslag is in pdf-formaat hier te downloaden.

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leiden Kennisstad
Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden